Opis raportu sprawności

Raport NutraHacker Zdatność analizuje polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP), które zostały zidentyfikowane jako istotne dla urazu, pułapu tlenowego, mięśni, wytrzymałości, mocy, regeneracji i metabolizmu.

Ten produkt zawiera łącznie 6 dokumentów PDF. Trzy raporty wykorzystujące oryginalne dane i 3 rozszerzone wersje wykorzystujące dane imputowane.

Przykładowy raport dotyczący uszczerbku na zdrowiu kliknij tutaj.

Przykładowy raport Fitness VO2 kliknij tutaj.

Przykładowy raport o metabolizmie fitness kliknij tutaj.

Prześlij nieprzetworzone dane DNA, aby otrzymać swój własny, spersonalizowany raport fitness w sklepie NutraHacker.