Sekretess är mycket viktigt för oss.

Systemet har utformats för att maximera din integritet.

Medan din rapport genereras är ditt kund-ID ett slumpmässigt tilldelat UUID4.

Vi delar inte dina genetiska data med någon annan. Vi förstår vikten av att skydda dina genetiska data.

Din genetiska data krypteras och lagras på en separat plats från din kontaktinformation.

Vi behåller dina uppgifter så att vi kan tillhandahålla nya paneler och köra statistik som tillhandahålls till användare och inte till andra företag eller företag.

Vår e-postlista delas inte med någon annan enhet och allt marknadsföringsmaterial som tas emot från oss kommer att vara NutraHacker-relaterat.

I vårt samarbete med VitaminLab förser vi dem med ett tilläggsrecept men förser dem inte med dina genetiska data.

Du kan radera din data när som helst genom att helt enkelt skicka ett e-postmeddelande till oss med ditt NutraHacker-användar-ID.

All trafik är krypterad via https och all betalningshantering hanteras av Stripe så vi lagrar inte någon av din ekonomiska information vid någon tidpunkt.

När du besöker NutraHacker med din webbläsare är sidorna du har begärt en del av NutraHackers webbserverloggar.
Detta gör det möjligt att matcha en uppsättning genotyper till en given IP-adress. Därför sparas inte dessa loggar på lång sikt och raderas vanligtvis varje månad.

Klicka här för att återvända till startsidan.